Våra Budgetpaket

Lilla Budgetpaketet

Lilla budgetpaketet


Detta ingår i Lilla budgetpaketet:
 En  Resultatbudget 
– En  Likviditetsbudget199 kr

Stora Budgetpaketet

Lilla budgetpaketet

Detta ingår i Stora budgetpaketet:
 En  Resultatbudget 
– En  Likviditetsbudget
– En pdf instruktion, “Vad är en budget”
– En pdf instruktion, “Hur du anpassar din budget”
– En pdf instruktion, “Hur du arbetar med din budget”
Klicka här om du vill läsa mer om detta budgetpaket!

499 kr


(Alla våra budgetmallar är skapade i Excel, men kan öppnas i Googles kalkylverktyg. Pris exkl moms)Jag som driver Budgetspecialisten heter Mia och jag har mångårig erfarenhet av jobb som controller, ekonomiansvarig samt som ekonomichef. Jag jobbar idag som ekonomikonsult med blandade uppgifter inom ekonomistyrning. Det jag har sett under mina yrkesår är att många företag saknar kontroll över sitt företags framtida ekonomi. Man lägger allt fokus på bokföringen men missar att fokusera på hur framtiden kommer att se ut, och missar därmed att se vart ens företag är på väg.  Därför valde jag att starta Budgetspecialisten.

Behöver du hjälp med att skapa en anpassade budgetmall för just ditt företag Kontakta mig så kan jag hjälpa dig med detta.