Stora Budgetpaketet

Budgetspecialistens stora budgetpaket hjälper dig som företagare eller ekonomiansvarig att bli bättre på att göra en budget samt följa upp företagets ekonomi. Budgetmallen är skapad i excel och innehåller en resultatbudget och en likviditetsbudget. En budget kommer ge dig bättre överblick över företagets ekonomi och därmed lättare se hur framtiden kan komma att bli.

Detta ingår i Stora budgetpaketet:
– En  Resultatbudget
– En  Likviditetsbudget
– En pdf instruktion, “Vad är en budget”, som beskriver allmänt hur du jobbar med en budget.
– En pdf instruktion, “Hur du anpassar din budget”, en steg-för-steg guide i hur du anpassar budgetmallen efter din verksamhet.
– En pdf instruktion, “Hur du arbetar med din budget”, en steg-för-steg guide i hur du praktiskt arbetar med budgetmallen. 

Budgetmallen (som innehåller en resultatbudget och en likviditetsbudget) är en standardmall och du anpassar den sedan efter din verksamhet. Instruktionen “Hur du gör en budget” är en steg för steg guide i hur du anpassar budgetmallen efter just din verksamhet. I instruktionen “Hur du arbetar med din budget” får du steg-för-steg lära dig hur du sedan praktiskt arbetar med budgetmallen. 

När köpet är genomfört kan du direkt ladda ner budgetmallen och pdf-instruktionerna. Perfekt om du vill komma igång redan idag. Du får även ett mail med nedladdningarna.

En budget är en ekonomisk plan över företagets framtida ekonomi och grunden för att kunna arbeta med ekonomistyrning. Denna plan är ett levande dokument som uppdateras och följs upp löpande under året. Tack vare detta budgetpaket kommer du få bra struktur på företagets ekonomi, vilket skapar en bra trygghet inför framtiden.


Pris: 499 kr 

Stora budgetpaketet


(Alla våra budgetmallar är skapade i Excel, men kan öppnas i Googles kalkylverktyg. Priser exkl moms)Jag som driver Budgetspecialisten heter Mia och jag har mångårig erfarenhet av jobb som controller, ekonomiansvarig samt som ekonomichef. Jag jobbar idag som ekonomikonsult med blandade uppgifter inom ekonomistyrning. Det jag har sett under mina yrkesår är att många företag saknar kontroll över sitt företags framtida ekonomi. Man lägger allt fokus på bokföringen men missar att fokusera på hur framtiden kommer att se ut, och missar därmed att se vart ens företag är på väg.  Därför valde jag att starta Budgetspecialisten.

Behöver du hjälp med att skapa en anpassade budgetmall för just ditt företag Kontakta mig så kan jag hjälpa dig med detta.