Budgetmall - Uppdatering

När du väljer denna lösning innebär det att du låter Budgetspecialisten uppdatera din budgetmall åt dig varje månad. Du får med andra ord en korrekt uppföljning varje månad och kan ta trygga beslut. När du väljer en anpassad budgetmall, innebär det att vi anpassar den efter din verksamhet. Vi utgår från det som finns bokfört och använder din resultatrapport som grund. För att kunna åta oss detta uppdrag behöver du en av våra mallar, dvs antingen Budgetmall Enkel eller Budgetmall Anpassad.

En budget är en ekonomisk plan över företagets framtida ekonomi och grunden för att kunna arbeta med ekonomistyrning. Denna plan är ett levande dokument som uppdateras och följs upp löpande under året.

När du köper Budgetspecialistens budgetmall uppdatering får du
- En ifylld och korrekt budgetmall varje månad
- Tips och råd om din ekonomi varje månad

Du kommer få otroligt bra struktur på företagets ekonomi, vilket skapar en bra trygghet inför framtiden. 


Pris från: 695 kr /mån

(Alla våra budgetmallar är skapade i Excel, men kan öppnas i Googles kalkylverktyg. Priser exkl moms)Jag som driver Budgetspecialisten heter Mia och jag har mångårig erfarenhet av jobb som controller, ekonomiansvarig samt som ekonomichef. Jag jobbar idag som ekonomikonsult med blandade uppgifter inom ekonomistyrning. Det jag har sett under mina yrkesår är att många företag saknar kontroll över sitt företags framtida ekonomi. Man lägger allt fokus på bokföringen men missar att fokusera på hur framtiden kommer att se ut, och missar därmed att se vart ens företag är på väg.  Därför valde jag att starta Budgetspecialisten.


Budgetmall - enkel

För 995 kr får du en enkel budgetmall och kan komma igång redan idag. Du får även en instruktion för hur du jobbar med mallen samt information om allt du behöver veta för att få koll på din ekonomi med hjälp av en budget.

B​udgetmall - anpassad för ditt företag

Från 3495  kr får du en budgetmall anpassad för just ditt företag. Du får även en instruktion för hur du jobbar med mallen samt information om allt du behöver veta för att få koll på din ekonomi med hjälp av en budget.

Vi sköter allt åt dig

Från 695  kr/månad ser vi till att din budgetmall blir korrekt ifylld. Vi sköter därmed den löpande uppdateringen åt dig för att du skall få korrekta underlag för att kunna styra ditt företag framåt.