Budgetmall - Anpassad

När du väljer en anpassad budgetmall, innebär det att vi anpassar den efter din verksamhet. Vi utgår från hur din resultatrapport ser ut och vilka konton som används i bokföringen. Vi kan även anpassa mallen utifrån projektredovisning eller andra önskemål. Vi bygger med andra ord en mall så som du vill kunna följa upp ditt företag.

En budget är en ekonomisk plan över företagets framtida ekonomi och grunden för att kunna arbeta med ekonomistyrning. Denna plan är ett levande dokument som uppdateras och följs upp löpande under året.

När du köper Budgetspecialistens budgetmall får du:
- En  anpassa Resultatbudget  
- En  Likviditetsbudget
- En pdf instruktion som beskriver steg för steg hur du uppdaterar din budget.
- En pdf handbok som beskriver allt du behöver veta för att jobba med en budget.


Du kommer få otroligt bra struktur på företagets ekonomi, vilket skapar en bra trygghet inför framtiden. På bilden ser du en standardmall. 


Pris från : 3495 kr 

(Alla våra budgetmallar är skapade i Excel, men kan öppnas i Googles kalkylverktyg. Priser exkl moms)Jag som driver Budgetspecialisten heter Mia och jag har mångårig erfarenhet av jobb som controller, ekonomiansvarig samt som ekonomichef. Jag jobbar idag som ekonomikonsult med blandade uppgifter inom ekonomistyrning. Det jag har sett under mina yrkesår är att många företag saknar kontroll över sitt företags framtida ekonomi. Man lägger allt fokus på bokföringen men missar att fokusera på hur framtiden kommer att se ut, och missar därmed  att se vart ens företag är på väg.  Därför valde jag att starta Budgetspecialisten.


Budgetmall - enkel

För 995 kr får du en enkel budgetmall och kan komma igång redan idag. Du får även en instruktion för hur du jobbar med mallen samt information om allt du behöver veta för att få koll på din ekonomi med hjälp av en budget.

B​udgetmall - anpassad för ditt företag

Från 3495  kr får du en budgetmall anpassad för just ditt företag. Du får även en instruktion för hur du jobbar med mallen samt information om allt du behöver veta för att få koll på din ekonomi med hjälp av en budget.

Vi sköter allt åt dig

Från 695  kr/månad ser vi till att din budgetmall blir korrekt ifylld. Vi sköter därmed den löpande uppdateringen åt dig för att du skall få korrekta underlag för att kunna styra ditt företag framåt.